0

Tên thật : Đoàn Chí Bổng

Ngày sinh : 02/04/1943

Quốc gia : Việt Nam

Công ty đại diện :

Website:

Họ và tên: Đoàn Chí Bổng Ngày sinh: 02/4/1943 Đoàn Bổng hoạt động ca nhạc từ lúc còn là học sinh và cả trong những năm tháng còn làm công tác thuỷ lợi. Năm 1996, ông là thí sinh duy nhất ở khu vực Hà Nội thi đỗ vào Khoa sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Năm 1972, khi ra...

player