0

Tên thật : Nguyễn Hữu Sáng

Ngày sinh : 1929

Quốc gia : Việt Nam

Công ty đại diện :

Website:

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng sinh năm 1929, quê gốc huyện Triệu Phong (Quảng Trị), sinh tại Phan Thiết, là em kế thứ 7 sau cố NS Nguyễn Hữu Thiết. Ông từng tham gia kháng chiến chống Pháp, là chính trị viên một trung đội thuộc ngành C.A ở Phan Thiết. Ngoài Sao em vô...

player